Jag avslog Persona 5: s Ichiko Ohya och nu är jag fylld av ånger

^