Defekt svårighetsgrad och prioritet vid testning med exempel och skillnad

^