Specifikationer: Linjen fick mig att ifrågasätta min moral

^