Det är en behandling som fångar upp den inflytelserika Capcom-illustratören Akira Yasuda

^