Rock Band-prestationer avslöjar vad du kommer att göra under de kommande sex månaderna

^