Vad är testkabel och hur är det tillämpligt på oss, testare

^