>

Förhoppningsvis kommer Suda51s Fire Pro Wrestling World DLC att vara mindre traumatiserande än hans sista ansträngning

^