Jag kan inte vänta med att bilda en armada i Sea of ​​Thieves

^