Inre anslutning mot yttre anslutning: Exakt skillnad med exempel

^