Microsoft förväntade sig att fortsätta Activision-förvärvet trots CMA-blockering

^