Mr. Resetti har en ny syn på återställning i Animal Crossing: New Horizons 2.0

^