Nintendo stänger av onlinetjänster för 3DS och Wii U-programvara i april 2024

^