Shadow Warrior 2 går ännu mer över toppen med co-op action

^