Trek to Yomi tar med sig gammaldags blodsutgjutelse till Switch nästa vecka

^