Till skillnad från dinosaurier kommer ark-servrar inte att raderas vid 1,0 lansering

^