Vad är inkrementell testning: Detaljerad förklaring med exempel

^