Thunderful Group kommer att skära ner cirka 20 % av sin personal i omstruktureringsarbetet

^