C Vs C ++: 39 Huvudskillnader mellan C och C ++ med exempel

^