Fullständig Rock Band 3-setlista inte bekräftad (ja, det är det)

^