Garfield Kart: Furious Racing är bra och allt, men när får vi ett skräckspel?

^