Intervju: Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin-teamet pratar om toppfansförfrågningar, narrativa val och framtiden

^