Pokémon Scarlet och Violets Auto Heal-funktion, förklaras

^