Bästa sättet att odla pilar i Tears of the Kingdom (TotK)

^