Skillnad mellan testplan, teststrategi, testfall, testskript, testscenario och testförhållande

^