Här är en snabb sammanfattning av My Nintendo april (uppdatering)

^