Hur man stjäl från äldre rullar och inte slipper undan

^