Rapport: Call of Duty för att få 'minst tre' ytterligare PlayStation-poster

^