>

Så här låser du upp glidning i Pokémon Scarlet & Violet

^