Super Mario RPG-remake är verklig, kommer den 17 november

^