Halo-kompositörer löser årtionden lång royaltytvist med Microsoft

^