PSA: Du kan bygga en bas på trädön i Palworld, men du borde definitivt inte

^