Volos Guide to Monsters är den nya fantastiska Monster Manual for Dungeons & Dragons

^