Nintendo har äntligen drabbats av problem med leveranskedjan och förväntar sig att sälja 10 % mindre Switch-enheter detta räkenskapsår

^