Ska du stå på Reed eller Songbird i Phantom Liberty?

^