TGS: Valkyria Chronicles 3 är allt jag hoppades att det skulle bli

^