Han F—ed the Girl Out of Me är både viktig och svår att prata om

^